Dagboek

Oma, hoe ga jij om met pijn?

“Oma, hoe ga je om met pijn?”
‘Met je handen, lieffie. Als je het met je verstand doet, wordt de pijn nog harder.’
‘Met je handen, oma?’
“Ja, ja. Onze handen zijn de antennes van onze ziel. Wanneer je ze beweegt door te schrijven, koken, schilderen, de aarde aan te raken of in de aarde te laten zinken, sturen ze signalen van compassie naar het diepste deel van je en kalmeert je ziel.
Op deze manier hoeft ze geen pijn meer te sturen om het te laten zien.
‘Zijn handen écht zo belangrijk?’
“Ja, mijn jongen. Denk aan baby’s. Ze leren de wereld kennen dankzij hun aanrakingen.
Als je naar de handen van oudere mensen kijkt, vertellen ze meer over hun leven dan enig ander deel van het lichaam. Alles wat met de hand wordt gemaakt, zo wordt gezegd, is met het hart gemaakt omdat het echt zo is: handen en hart zijn verbonden.
Moeders en oma’s weten dit: wanneer ze het lichaam van een baby met hun handen aanraken, creëren ze een diepe verbinding.
“Mijn handen oma … hoe lang heb ik ze niet zo gebruikt!”
“Verplaats ze mijn jongen, begin ermee te creëren en alles in je zal bewegen. De pijn zal niet verdwijnen. Maar het zal het beste meesterwerk zijn. En het zal geen pijn meer doen. Omdat je erin geslaagd bent je essentie tot leven te brengen.”
————————————————————————————————————–
‘Grandma how do you deal with pain?”
” With your hands, dear. When you do it with your mind, the pain hardens even more.”
“With your hands, grandma?”
” Yes, yes. Our hands are the antennas of our soul. When you move them by sewing, cooking, painting, touching the earth or sinking it into the earth, they send signals of caring to the deepest part of you and your soul calms down.
This way she doesn’t have to send pain anymore to show it.
” Are hands really that important?”
” Yes my girl. Thinking of babies: they get to know the world thanks to their touches. When you look at the hands of older people, they tell more about their lives than any other part of the body. Everything that is made by hand, so is said, is made with the heart because it really is like this: hands and heart are connected. Masseuses know this: When they touch another person’s body with their hands, they create a deep connection. Thinking of lovers: When their hands touch, they love each other in the most sublime way.”
” My hands grandma… how long haven’t I used them like that!”
” Move them my girl, start creating with them and everything in you will move. The pain will not pass away. But it will be the best masterpiece. And it won’t hurt anymore. Because you managed to embroider your essence.”